Lucia i York, 9 dec 2016

Häng med och sjung!

Festival of Light at York Minster, 9 December 2016, kl 19.30

Bakgrund

Sedan några år tillbaka hålls en speciell gudstjänst med luciatåg och traditionell luciamusik i York Minster. Det är ett samarbete mellan York Minster och York Anglo-Scandinavian Society (YASS). Olika skandinaviska körer har varit inbjudna att delta och detta år har Järfälla Kammarkör blivit inbjudna. Det är ett stort evenemang med ca 700 besökare och vi ser det som en ära att bli inbjudna och har med glädje tackat ja. För att göra rättvisa till den fantastiska katedral som York Minster är behöver vi utöka kören med fler körsångare, framför allt i herrstämmorna men också i andra stämmor. För att föryngra kören en aning ser vi också gärna att körvana ungdomar följer med. Då vi har kort om övningstid krävs att du som vill åka med har god körvana samt läser noter väl. OBS! För att få balans mellan stämmorna förbehåller vi oss rätten att avgöra om en intressent får vara med eller inte. OBS! Det kostar ingen köravgift för att vara med tillfälligt på detta evenemang.

Inför eventet behöver vi ha fler extra-sångare till Järfälla Kammarkör!

Om du är intresserad av att delta, skicka ett mail till Susanne i Järfälla Kammarkör så får du mer information om hur vi tänker öva, hur du ska anmäla dig osv.

YorkMinster