Publicerad den

Kom och sjung Carmen med oss (våren 2023)

Våren 2023 sjunger Järfälla Kammarkör utdrag ur Carmen och framför tillsammans med två andra körer och Järfälla symfoniorkester. 

Till det här projektet söker vi nu TENORER och BASAR. Kom och sjung med oss under perioden januari – maj (till reducerad terminsavgift) och framför Carmen söndag 14 maj

Vi repeterar torsdagar kl.19-21:30 i Barkarby (Backstugan i Vålberga).

Hör av dig till: kontakt@jarfallakammarkor.comför mer information.